Automatycznie podnoszone stoły do pionizacji, elektronicznie sterowane rotory do ćwiczenia rąk i nóg, stoły - materace do ćwiczeń to tylko niektóre ze sprzętów, w jakie wyposażono sale fizycznej rehabilitacji indywidualnej. Elektronicznie sterowane urządzenie podnośnikowe umożliwia przetransportowanie nawet osoby leżacej w dowolne miejsce tej sali.
Od 2008 roku w ramach rozbudowy Ośrodek wzbogacił się o dodatkowe pomieszczenia i nowoczesny sprzęt. Zakupiono m.in.: lokomat - jedyne w kraju urządzenie do reedukacji chodu, Erigo - stół do pionizacji z funkcją kroczenia, platformę stabilometryczną.
Chory ma do dyspozycji wykształconych specjalistów wspomaganych przez najnowszej generacji sprzęt.