Łabędzie też są - to już stały element dąbkowego zwierzyńca.
W otaczających staw szuwarach wiele przysmaków znajdują dla siebie ośrodkowe bociany.
Cały podmokły uprzednio teren został poddany melioracji i obecnie jest zadrzewiany.
Za kilka już lat efekty tej pracy z pewnością będą widoczne.
Jednak już teraz miejsce to - pokryte alejkami wyłożonymi kostką - jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Ośrodka.
Rozmieszczone gęsto ławki i duża altana z grillem zachęcają do odwiedzania tego rejonu Ośrodka.