Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jak uzyskać skierowanie?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I n f o r m a c j a

jak ubiegać się o umieszczenie w Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym

dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym wyłącznie chorych na stwardnienie rozsiane (SM) z całego kraju.

Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego, który wydaje decyzję  o umieszczeniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w KOMR.

Decyzja ta wydawana jest w oparciu o dokumentację przygotowaną przez właściwy miejscowo  ośrodek pomocy społecznej.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o umieszczeniu w KOMR na czas określony, ustalony przez zespół terapeutyczny Ośrodka, jako niezbędny dla przeprowadzenia rehabilitacji i ustaleniu miesięcznej odpłatności za pobyt:

1) decyzja o skierowaniu do KOMR wydana przez organ gminy właściwej ze względu na  miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania;

2) pisemny wniosek (podanie) osoby ubiegającej się o skierowanie;

3) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;

4) decyzja o wysokości renty lub emerytury oraz inne dokumenty  potwierdzające wysokość  wszystkich dochodów osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka;

5) wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku;

6) ankieta - test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

Podkreślamy, że nie należy wysyłać innych dokumentów, niż te, które zostały wyżej wymienione.

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,

03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 5,

tel. 22-59-79-936

Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR  wynosi  nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej (odpłatność za pobyt można uregulować kartą płatniczą).

Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka, nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji. Osoby wyjeżdżające nie mogą również korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego, gdyż Ośrodek nie jest zakładem opieki zdrowotnej.

Zapytania dotyczące skierowań i przyjęć do Ośrodka można kierować także na adres email: e.loboda@komr.pl lub m.masiak@komr.pl


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr. tel. 023 653-13-31 wew. 207 lub 216.

Poniżej znajduje się ankieta, która musi zostać wypełniona, gdy chory stara się o przyjęcie do Ośrodka:

Pliki do pobrania